Firma FAPROS

Dodáváme kompletní technologické celky od výkresové dokumentace až po uvedení do provozu.  Zaměřujeme se na pásové, válečkové dopravníky, dále řetězové, podvěsné a EHB dopravníky, manipulátory, průmyslové jednoúčelové stroje a ocelové konstrukce.


Nabízíme:

  • Řešení technologických celků a jednoúčelových zařízení
  • Řešení manipulace s materiálem včetně skladů, dopravních systémů a vnitropodnikových doprav
  • Řešení systémů technologických uzlů a výrobních linek včetně průmyslových rozvodů technologických systémů
  • Projekční a konstrukční strojní práce včetně navrhování hydraulických a pneumatických systémů
  • Projekční a konstrukční práce elektro, silno a slaboproud a průmyslové automatizace
  • Řešení problematiky pohonů
  • Rekonstrukce a generální opravy strojních zařízení a technologických celků
  • Dodávky HW a SW řídících systémů Siemens Simatic, Allen Bradley, GE Fanuc, Mitsubishi a.j.

 

Na základě Vámi předložené problematiky či zadání Vám vypracujeme možné varianty řešení daného projektu. Zhodnotíme je ze všech možných hledisek a to s ohledem na poměr cena a kvalita.

Dále nabízíme možnost vypracování komplexní výkresové dokumentace projektu, výrobu, montáž a uvedení do provozu.

Pomocí konstrukčních výkresů či příslušného strojního zařízení nebo konstrukce Vám provedeme pevnostní zhodnocení a to jak statické, tak i dynamické.

Provádíme dodávky ocelových konstrukcí, elektroinstalačních a elektromontážních prací

Konstrukční práce v oblasti návrhu dopravních prostředků a kolejových vozidel včetně pevnostních výpočtů.

Všechny dodávky od konstrukce přes výrobu až po konečnou realizaci a uvedení do provozu řešíme pomocí výpočetní techniky. Dokumentace je ve formátu AutoCAD, EPLAN včetně technologických postupů výroby a pevnostních výpočtů COSMOS/M.

Nabízíme řešení pro ocelové konstrukce technologických zařízení a pracovní stroje včetně pneumatických a hydraulických systémů, elektrických pohonů. Řízení strojních zařízení, technologických procesů pomocí řídících systémů včetně dodávky příslušného SW, následných el. Instalačních prací a konečných revizí.

Nabízíme Vám například řešení Vašich problémů při dopravě materiálu pomocí dopravníků. Navrhujeme dopravníky pásové, lamelové, řetězové, podlahové, podvěsné, vozíčkové, EHB, šnekové, vibrační, páternosterové a pneudopravníky.

 

Na základě Vámi podaných informací:

  • Vám navrhneme optimální vybavení skladu pomocí regálových systémů - pevných a pojízdných regálů, vozíků určených k zakládání a přepravě materiálů, přídavných manipulátorů k manipulaci s materiálem.
  • Vyrobíme jednoúčelové stroje a zařízení, např. různé doplňky technologických celků, navíjecí a odvíjecí zařízení včetně svázaných pohonů, třídící, řezací a balící stroje.

Všechny dosud firmou FAPROS realizované projekty vznikly na základě potřeb a požadavků zákazníků. Vaše požadavky budou řešeny s maximálním nasazením našich pracovníkù

Politika jakosti

POLITIKA JAKOSTI

Fapros družstvo, IČ: 476 76 400, Družstevní č. 321, 739 44  Brušperk


 

Fapros družstvo usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními výrobky a službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení jakosti.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti:

1.    Veškeré naše snažení zaměřujeme na návrh, vývoj, projekty, dodávky, výrobu a montáže dopravníků a jednoúčelových strojů a poskytování služeb s tím souvisejících, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.

2.    Protože naše výrobky a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je provádějí a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr pracovníků, na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.

3.    Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů našich dodávek a služeb a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno družstva bylo synonymem spolehlivosti a jakosti.

4.    Nejcennějším majetkem družstva je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Družstvo si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při návrhu, vývoji, projektování, dodávkách, výrobě a montážích dopravníků a jednoúčelových strojů a při poskytování souvisejících služeb. Systém jakosti ověřujeme pravidelnými prověrkami.

Za dosažení cílů jakosti odpovídá předseda družstva.

 

V Brušperku, dne 1.3.2016

                                                                                        

Ing. Zdeněk Mužný                                                                                                          Ing. Luděk Mužný    

předseda družstva                                                                                                           místopředseda družstva

Kontaktní formulář

Zde je místo pro Vaše dotazy
Kolik je 2 plus 4
Odpovězte na zadanou otázku.
Tisk aktuální strany
Kontakty

FAPROS družstvo

Družstevní 321

739 44 Brušperk


Telefon: +420 558 666 921
Email: faprosb@iol.cz

 

 

 Kde nás najdete