Firma FAPROS

Dodáváme kompletní technologické celky od výkresové dokumentace až po uvedení do provozu.  Zaměřujeme se na pásové, válečkové dopravníky, dále řetězové, podvěsné a EHB dopravníky, manipulátory, průmyslové jednoúčelové stroje a ocelové konstrukce.

Nabízíme
Řešení technologických celků
Řešení manipulace s materiálem
Řešení problematiky pohonů
Projekční a konstrukční strojní práce
Projekční a konstrukční práce
Dodávky HW a SW řídících systémů
Řešení systémů technologických uzlů a výrobních linek
Rekonstrukce a generální opravy strojních zařízení

podvesne dopravniky ehb 1

druhy valeckovych dopravniku 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reference a partneři
Politika jakosti

Fapros družstvo, IČ: 476 76 400, Družstevní č. 321, 739 44  Brušperk


 

Fapros družstvo usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními výrobky a službami. Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení jakosti.

Pro úspěšné udržování a zlepšování systému jakosti je stanovena následující politika jakosti:

1.    Veškeré naše snažení zaměřujeme na návrh, vývoj, projekty, dodávky, výrobu a montáže dopravníků a jednoúčelových strojů a poskytování služeb s tím souvisejících, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.

2.    Protože naše výrobky a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je provádějí a produkty, které do nich vstupují, klademe velký důraz na výběr pracovníků, na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty.

3.    Usilujeme o dosažení stabilních jakostních parametrů našich dodávek a služeb a o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno družstva bylo synonymem spolehlivosti a jakosti.

4.    Nejcennějším majetkem družstva je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Družstvo si váží tohoto bohatství a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.

Usilujeme o maximální pružnost při návrhu, vývoji, projektování, dodávkách, výrobě a montážích dopravníků a jednoúčelových strojů a při poskytování souvisejících služeb. Systém jakosti ověřujeme pravidelnými prověrkami.

Za dosažení cílů jakosti odpovídá předseda družstva.

 

V Brušperku, dne 1.3.2016

 

Ing. Zdeněk Mužný                                                                                                          Ing. Luděk Mužný

předseda družstva                                                                                                           místopředseda družstva

Kontakt

FAPROS družstvo

Adresa: Družstevní 321, 739 44 Brušperk
Telefon: +420 558 666 921
Email: info@fapros.cz

Sídlo společnosti